header001

لایو نشست تخصصی علم‌سنجی و کرونا

با حضور:

دکتر محمدرضا قانع ( علم‌سنجی و بحران کوید 19: بایدها و نبایدها)

دکتر سعید اسدی ( آسیب‌شناسی پژوهش‌های مرتبط با کرونا با رویکرد علم‌سنجی)

دکتر فیروزه دوخانی ( ارزیابی پژوهش‌های کوید 19 با رویکرد آلتمتریکس)

دکتر شیما مرادی ( تفسیر سنجه‌های وبی و کارکرد رسانه‌های اجتماعی در ارزیابی پژوهش‌های کوید 19)

مجری-کارشناس:

دکتر محمد زره‌ساز (عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و مسئول کمیته پژوهش انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران)