header001

 

چهارمین نشستچهارمین برنامه زنده آموزشی: قطب‌نمای آموزشی

عنوان: پیشینه تحقیق و ساختار آن در پایان‌نامه

مدرس:آقای دکتر مهدی محمدی، دانشیار دانشگاه قم و رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه قم)

تاریخ: روز پنج شنبه، 15 خرداد 1399

ساعت: 21 الی 23 در صفحه اینستاگرام انجمن کتابداری و اطلاع‌رسا