header001

مهارت‌های سخنرانی در جلسات دفاعیه پایان‌نامه‌ها (قطب نمای آموزش 6)

 

ششمقطبنمای آموزش (6)

عنوان: مهارت‌های سخنرانی در جلسات دفاعیه پایان‌نامه‌ها

ویژه پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در ایام کرونا

مهمان نشست: دکتر مریم صراف‌زاده، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، پژوهشگر دانشگاه چ