گالری فیلم های شناسه در آپارات

چاپ

03

01

ketab01

ketab02

نفر سوم مسابقه مدرسه خواندن

نفر اول مسابقه مدرسه خواندن

چگونه باید کتاب خواند

بهترین کتابی که خوانده اید

 dokhtar

ketab03

25

goodarzi

دختری که از مطالعه متنفر بود

چگونه مطالعه موثری داشته باشیم